Friday, 25 May 2012

Don't Give up. Okay?


Saat ditimpa musibah dan dugaan Allah, apakah sepatutnya sikap kita? Bagaimanakah respons kita kala itu?

“…Sesungguhnya tiada berputus asa daripada rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.”
(Yusuf 12:87)

Muslim sejati adalah seorang yang beriman kepada takdir.Bukankah takdir yang Allah berikan kepada setiap hambanya sudah ditentukan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi lagi?
        
Sabda Rasulullah s.a.w,
“Allah telah menulis(di lauh mahfuzh) takdir sekalian makhluk 50 000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi.”(Riwayat Muslim)

Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman:
“Katakanlah, Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah , Allah mengampuni  dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Islam mendidik kita agar menerima dan menghadapi semua ujian dengan sabar dan tabah kerana yakin itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Oleh kerana itu, jumlah umat Islam yang bunuh diri jauh lebih rendah berbanding umat daripada agama lain.

Bukankah Allah telah menjelaskan hal ini dalam menceritakan kisah Nabi Yaakub a.s dan anak-anaknya:
“Wahai anak-anakku! Pergilah dan intiplah khabar berita mengenai Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu putus asa daripada rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa daripada rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir.”(Yusuf 12:87)

Oleh: Nur Ashiqin Arazmi
Sumber: Buku Tuhan Itu Dekat

1 comment:

Syabwah As-Syahid Fillah said...

La Tai-Asuu! Janganlah kamu b'putus asa!
you can take everything I have..
you can break everything I am...
like I'm made of glass...
like I'm made of paper..

go on & try to tear me down...
I will be rising from the ground,
like a skyscraper...

Stay Strong! Never Give Up! (^^,)